Rölöve

Bir yapının tüm boyutlarının çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülmesi ile plan ve kesitlerini yeniden belgelenmesi işlemine rölöve adı verilir. Genel bir tanım olarak bir yapının, proje esnasındaki mevcut durumunu gösteren mimari projelere ise rölöve proje denir.

Restitüsyon

Mimari yapının; sonradan değiştirilmiş ya da değişmiş veyahut kısmen yıkılmış ya da yok olmuş bölgelerinin, orijinal halindeki ya da değişikliğe uğradığı tarihteki durumunun anlatımına restitüsyon denir.

Restorasyon

Eski bir yapıda bozulmuş, yıkılmış olan yerleri, bölümleri aslını bozmayacak bir biçimde onarma işlemine Restorasyon denir.

Engelli Erişim Projeleri

Mevcut binanın yerinde incelenerek, erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilebilmesi için projelendirme işlemlerine Engelli Erişim Projeleri denir.

İç Dekarasyon

İstek ve ihtiyaçların belirlenerek mekanın tasarlanması ve dizayn edilmesi işine İç Dekarasyon denir