Çatalca Tren İstasyonu
Yer : Çatalca
Proje Türü : Restorasyon - Rölöve - Restitüsyon